2015/05/13

Зөвлөхийн тендерийн саналын урилга

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Цахим Харилцаа холбооны зохицуулах хороо буюу E-CRC төсөл” ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерт мэдүүлгээ ирүүлсэн зөвлөхүүдийн чадавхийг магадлаж хураангуй жагсаалт үүсгэсэн болно

2015/05/12

Үүрэн холбооны 3G сүлжээний хэвийн ажиллагаанд DECT 6.0 стандартын утасгүй суурин утас нөлөөлж байна

Үүрэн холбооны оператор компаниуд болон хэрэглэгчдээс Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хандан 3G сүлжээ доголддог, интернетийн хурд удаан, яриа дуудлага тасарч байна гэсэн гомдлууд ихээр гаргах болсонтой холбогдуулан Зохицуулах хорооны инженер техникийн ажилтнууд нь 2015 оны 5 дугаар сараас эхлэн өдөр бүр Нийслэл хотын хэмжээнд холбогдох хэмжилт шалгалтыг хийж байна

2015/05/12

Тендерийн урилга

“Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн дуу, дүрсийн хяналт, хэмжилтийн төхөөрөмж нийлүүлэх” тухай битүүмжилсэн тендерийг ирүүлэхийг урьж байна.

2015/05/11

Зөвлөхийн тендерийн саналын урилга

“Мэдээлэл харилцаа холбооны чиглэлээр стандарт боловсруулах, гарын авлага орчуулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерт мэдүүлгээ ирүүлсэн зөвлөхүүдийн чадавхийг магадлаж хураангуй жагсаалт үүсгэсэн болно

2015/05/11

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал