2015/05/11

“Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам” шинэчлэн батлагдлаа

“Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам” шинэчлэн батлагдлаа

2015/05/11

Мэндчилгээ

Мэндчилгээ

2015/05/11

Салбарын 2014 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Салбарын 2014 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд

2015/05/11

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2015/05/11

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2015/05/11

“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого зохицуулалт” орон нутгийн телевиз, радиогийн удирдах ажилтны семинар болно

“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого зохицуулалт” орон нутгийн телевиз, радиогийн удирдах ажилтны семинар болно

2015/05/11

Улаанбаатар хотын тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2014 оны шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд гүйцэтгэлийн шалгалтын мэдээ

Улаанбаатар хотын тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2014 оны шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд гүйцэтгэлийн шалгалтын мэдээ