2016/01/11

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 4 дүгээр улиралд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 32 FM радио станцууд хамрагдсанаас 4 FM радио давтамжийн хазайлттай, 2 FM радио давтамжийн шилжилттэй, 2 FM радио хэмжилтийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй, 24 FM радио хэвийн ажиллаж байна

2016/01/08

Мониторингийн 2015 оны 11 дүгээр сарын тайлан

Мониторингийн 2015 оны 11 дүгээр сарын тайлан

2016/01/08

Мониторингийн 2015 оны 10 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2015 оны 10 дугаар сарын тайлан

2016/01/07

“Кабель, шугамын угсралт суурилуулалтын орчин үеийн шийдлүүд” сургалт болно

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос “Арвис Системс” ХХК, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК болон АНУ-ын “TE Connectivity” компанитай хамтран кабель шугамын угсралт суурилуулалтын орчин үеийн шийдлийн талаарх сургалтыг 2016 оны 01 сарын 08-ны өдөр Мэдээлэл холбооны сүлжээ компанийн хурлын танхимд зохион байгуулна

2016/01/04

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо 2015 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдааны шийдвэр

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо нь 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэв

2016/01/04

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 14 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 14 дүгээр хуралдааныг 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулав. Тус ээлжит хуралдаанаар нийтдээ 11 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 5 тогтоолыг баталсан болно. Хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр хугацаатай үүрэг, чиглэлийг хорооны даргад өглөө.

2015/12/31

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 13 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 13 дугаар хуралдаан 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр болов. Тус ээлжит хуралдаанаар нэр бүхий 18 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 6 тогтоолыг батлан гаргалаа. Хэлэлцсэн зарим асуудлаар хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр хугацаатай үүрэг, чиглэлийг холбогдох албадад өгсөн болно

2015/12/31

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 12-р сарын 14-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 32 FM радио станцууд хамрагдсанаас 3 FM радио давтамжийн хазайлттай, 2 FM радио давтамжийн шилжилттэй, 2 FM радио хэмжилтийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй, 25 FM радио хэвийн ажиллаж байна.