2016/02/01

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 4 стандарт шинээр батлагдлаа

Монгол Улсын Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурал 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр хуралдлаа. Энэ удаагийн хурлаар салбарын техникийн хороодоор хэлэлцэн дэмжигдсэн Хүнсний-2, Арьс ширний-4, Мэдээлэл харилцаа холбооны-4, Аюулгүй байдлын-2 нийт 12 стандартыг хэлэлцсэн байна

2016/01/30

Тендерийн урилга

“Компьютер, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн эрхийн сунгалт нийлүүлэх” тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна

2016/01/29

Интернетийн үйлчилгээ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулна

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас 2016 оныг “Мэдээллийн аюулгүй байдал - Интернетийн зохистой хэрэглээг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 11:00 цагаас интернетийн үйлчилгээ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулахаар бэлтгэж байна

2016/01/29

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал өргөн зурвасын өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээний чанарт хяналт тавих төсөл

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (ХХЗХ) нь тус хорооны санхүүжилтээр өргөн зурвасын өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээнд хяналт тавих, хэмжилт мониторинг хийх ажлыг гүйцэтгэх зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна

2016/01/28

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд Засгийн Газрын 11-11 төвөөр ирсэн гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн чанар (2012-2016он)

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд Засгийн Газрын 11-11 төвөөр ирсэн гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн чанар (2012-2016 он)

2016/01/28

Телевиз, сувгуудын дууны түвшинг ОСДҮЭ-дийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж (Settop Box) дээр хэмжсэн дүн - 2016 оны 1 дүгээр сарын 3 дугаар долоо хоног

Телевиз, сувгуудын дууны түвшинд нийт 297 удаа хэмжилт хийгдсэнээс 69 нь буюу 23% нь хэвийн түвшнээс өндөр /-18dBFS-с их/ байсан