2014/06/12

Мэдэгдэл

мэдэгдэл

2014/06/12

Мэдэгдэл "2013 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд"

Мэдэгдэл "2013 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд"

2014/06/11

АНДЦХБ-ын Бодлого, зохицуулалтын чуулга уулзалт-14 зохион байгуулагдав

АНДЦХБ-ын Бодлого, зохицуулалтын чуулга уулзалт-14 зохион байгуулагдав

2014/06/11

Дэлхийн Зохицуулагчдын Чуулган -2014 амжилттай боллоо

Дэлхийн Зохицуулагчдын Чуулган -2014 амжилттай боллоо

2014/06/10

Кибер аюулгүй байдлын форумыг хамтран зохион байгуулав

Кибер аюулгүй байдлын форумыг хамтран зохион байгуулав.

2014/06/10

POSTEXPO 2014 Asia Pacific үзэсгэлэнд оролцов

POSTEXPO 2014 Asia Pacific үзэсгэлэнд оролцов

2014/06/06

Сургалт, семинар зохион байгуулав.

Сургалт, семинар зохион байгуулав.

2014/06/03

Инженер шалгаруулж авна-2 хүн

инженер шалгаруулж авна-2 хүн