ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.


2012/12/24

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Дараахь ажлын байранд МЭРГЭЖИЛТЭН шалгаруулж авна.

2012/12/07

Оффисын урсгал засварын ажлын санал авч байна

Оффисын урсгал засварын ажлын санал авч байна

2012/12/05

Хаалга нийлүүлэх, суурилуулах ажлын санал авч байна

Хаалга нийлүүлэх, суурилуулах ажлын санал авч байна

2012/12/04

Дотоод холбооны ЭАТС ыг шинэчлэх сайжруулах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

Дотоод холбооны ЭАТС ыг шинэчлэх сайжруулах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

2012/12/03

Радио долгион хяналтын төвийн явуулын станц байрладаг Land cruiser 77 маркийн автомашины нэмэлт тоноглол хийх ажил гүйцэтгэх санал авч байна

Радио долгион хяналтын төвийн явуулын станц байрладаг Land cruiser 77  маркийн автомашины нэмэлт тоноглол хийх ажил гүйцэтгэх санал авч байна

2012/11/14

Арилжааны телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц, эфирийн бодлого, нэвтрүүлгийн агуулгад үнэлэлт дүгнэлт өгөх судалгааны ажил гүйцэтгэх санал авч байна