ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

МТ-ийн инженерийн шалгалтын бүртгэл эхэллээ


2014/04/04

Үүрэн холбооны бааз станц болон антенн фидерийн байгууламжийг байгуулахад өгөх зөвлөмж

Үүрэн холбооны бааз станц болон антенн фидерийн байгууламжийг байгуулахад өгөх зөвлөмж

2014/04/04

Орхон аймгийн Баян-өндөр суманд радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний байдалд хийсэн шалгалтын дүн

Орхон аймгийн баян-өндөр суманд радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний байдалд хийсэн шалгалтын дүн  

2014/04/03

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн суурин хяналтын 1 улирлын тайлан

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн суурин хяналтын 1-р улирлын тайлан

2014/04/03

Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай баталгаажуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна

Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай баталгаажуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна

2014/04/02

Стандарчлал, хэмжил зүйн газартай хамтран ажиллаж байна

Стандарчлал, хэмжил зүйн газартай хамтран ажиллаж байна

2014/04/01

Стандарт боловсруулах санал авч байна

Стандарт боловсруулах санал авч байна

2014/03/24

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж гаргаснаа танилцуулж хэлэлцүүлэг хийлээ

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж гаргаснаа танилцуулж хэлэлцүүлэг хийлээ

2014/03/21

Холбооны кабель шугамын угсралт, суурилуулалтын аж ахуйн нэгжүүдэд

Холбооны кабель шугамын угсралт, суурилуулалтын аж ахуйн нэгжүүдэд

2014/03/14

Стандарт боловсруулах санал авч байна

стандарт боловсруулах санал авч байна