ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Тохирлын үнэлгээ ба харилцан холболт сургалт


2015/10/28

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааныг 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулав. Тус ээлжит хуралдаанаар нийтдээ 11 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 5 тогтоолыг батлан шийдвэрлэв.

2015/10/28

Дэлхийн радио холбооны ассемблей эхэллээ

Дэлхийн Радио холбооны ассемблей нь 3 жилд нэг удаа Дэлхийн Радио холбооны их хурлын өмнө хуралдаж Дэлхийн Радио холбооны салбарын үйл ажиллагааг дүгнэн хэлэлцэж Дэлхийн Радио холбооны их хуралд шаардлагатай техникийн асуудал болон холбогдох хүсэлтүүдийг шийдвэрлэдэг.

2015/10/27

“Интернэт худалдааны анхдугаар конференци – Улаанбаатар 2015”

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, банк цахим төлбөр тооцоо, ложистик даатгал, интернэтийн сүлжээ, програм хангамжийн 200 гаруй оролцогч, 12 илтгэгч, 27 эксперт оролцсон “Интернэт худалдааны анхдугаар конференци – Улаанбаатар 2015” арга хэмжээ амжилттай болж өндөрлөлөө.

2015/10/27

“Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-ын хэрэгжилтийг хангах үүднээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн болон сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн хяналтын тайлан /9 дүгээр сар/

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн А/195 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевиз, сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн телевизээр гарч буй хөтөлбөр, нэвтрүүлгүүд “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-ыг хангаж байгаа эсэхэд 2015 оны 09 сард хяналт, шалгалт хийлээ. Хяналт, шалгалтыг тухайн бүсийг хариуцсан тус хорооны төлөөлөгч болон өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн хийсэн

2015/10/27

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн саналын урилга

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Мэдээлэл харилцаа холбооны чиглэлээр стандарт боловсруулах, гарын авлага орчуулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерт мэдүүлгээ ирүүлсэн зөвлөхүүдийн чадавхийг магадлаж хураангуй жагсаалт үүсгэсэн болно. Хураангуй жагсаалтанд орсон зөвлөхүүдийг зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

2015/10/22

“Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-ын хэрэгжилтийг хангах үүднээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн болон сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн хяналтын тайлан /8 дугаар сар/

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн А/195 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевиз, сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн телевизээр гарч буй хөтөлбөр, нэвтрүүлгүүд “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-ыг хангаж байгаа эсэхэд 2015 оны 08 сард хяналт, шалгалт хийлээ. Хяналт, шалгалтыг тухайн бүсийг хариуцсан тус хорооны төлөөлөгч болон өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн хийсэн

2015/10/22

Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоон технологийн шилжилтийн мэдээлэл

Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоон технологийн шилжилтийн мэдээлэл