ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Харилцааны радио станц борлуулагчдад зориулсан сургалт болно


2014/10/19

Уул уурхайн компаниудын радио давтамж ашиглалтад хяналт, шалгалт хийв

Уул уурхайн компаниудын радио давтамж ашиглалтад хяналт, шалгалт хийв

2014/10/19

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 9-р сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 9-р сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Биг чип ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг  хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав  (Биг чип ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Тербокс ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг  хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав  (Тербокс ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Ди Ви Би ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Ди Ви Би ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Эн Би Си ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг  хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав  (Эн Би Си ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Үлэмж Мандала ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав(Үлэмж Мандала ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2014/10/10

МЭНДЧИЛГЭЭ

Мэндчилгээ

2014/10/10

Request for expression of interest

Request for expression of interest