ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал


2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан

2021/06/11

Телевиз, сувгийн мониторинг

Телевиз, сувгийн мониторинг

2021/06/07

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-т “Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно” гэж заасны дагуу 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 00:00 цагаас өмнө /2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 23:59:59/ зогсоох үүрэгтэй.

2021/06/07

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 23:59 цагаас өмнө зогсоох үүрэгтэй.