ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ


2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

"Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

"Монгол бичгийн комьютерийн орчны тогтолцоо. Монгол бичгийн товчлуур дээрх үсэг, тэмдэгтийн байршил"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

"Дууны дохионы зөвшөөрөгдөх дээд түвшин ба сонсогдолтын хэмжээг тохируулах, хянах"

2021/04/12

Цахим системд нэвтрэх, ашиглах заавар

Цахим системд нэвтрэх, ашиглах заавар

2021/04/09

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь

Телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь

2021/04/09

Радио, телевизийн хөтөлбөрийн хуваарийн формат, зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Радио, телевизийн хөтөлбөрийн хуваарийн формат, зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал