ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар судалгааны тайлан


2021/04/23

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл хүргүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл хүргүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

2021/04/19

МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ISO/IEC 38505-1:2017 Information technology - Governance of IT - Governance of data - Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the governance of data, ISO/IEC TR 38505-2:2018 Information technology - Governance of IT - Governance of data - Part 2: Implications of ISO/IEC 38505-1 for data management, ISO/IEC 38506:2020 ISO/IEC Information technology Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“BS EN 50566:2017 - TC Tracked Changes. Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body”, “BS EN 50360:2017 Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear”

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“MNS 4250:1995 Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт", “MNS 0515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага" , “MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага"