ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы тархалтыг хэмжин хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан


2020/04/09

Улаанбаатар хотын утасгүй интернетийн 2.4 ГГц-ийн давтамж ашиглалтыг хэмжих хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан

Улаанбаатар хотын утасгүй интернетийн 2.4 ГГц-ийн давтамж ашиглалтыг хэмжих хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан

2020/04/09

Телевизийн хөтөлбөрийн туузан гарчигт хийсэн судалгаа

Телевизийн хөтөлбөрийн туузан гарчигт хийсэн судалгаа

2020/04/08

ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020/04/06

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл

2020/04/03

Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай

Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай

2020/04/02

“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн

“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн

2020/04/01

Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд

2020/04/01

РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ

РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ

2020/04/01

Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл

Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл

Онцлох мэдээ