ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн дууны гаралтын түвшинг жигд тогтмол хэмжээнд байлгахад анхаарах зүйлс, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний талаарх зөвлөмж


2020/10/06

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

2020/10/05

"Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам"-н 3.1 болон 3.2-т тус тус заасны дагуу бүртгүүлсэн нэр дэвшигчдийн цахим хуудасны бүртгэл

"Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам"-н 3.1 болон 3.2-т тус тус заасны дагуу бүртгүүлсэн нэр дэвшигчдийн цахим хуудасны бүртгэл

2020/10/05

"Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам"-н 3.1 болон 3.2-т тус тус заасны дагуу бүртгүүлсэн нам, эвслийн цахим хуудасны бүртгэл

"Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам"-н 3.1 болон 3.2-т тус тус заасны дагуу бүртгүүлсэн нам, эвслийн цахим хуудасны бүртгэл

2020/10/05

"Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам"-н 6 дугаар зүйлийн 6.2.1-т заасны дагуу бүртгүүлсэн цахим хуудасны жагсаалт

"Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам"-н 6 дугаар зүйлийн 6.2.1-т заасны дагуу бүртгүүлсэн цахим хуудасны жагсаалт

2020/10/01

"Ахмадын өдөр"-ийн мэндчилгээ

"Ахмадын өдөр"-ийн мэндчилгээ

2020/09/30

ЗӨВЛӨМЖ

Радио, телевизээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай

2020/09/29

Фэйсбүүк компанитай цахим хурал зохион байгуулав

Фэйсбүүк компанитай цахим хурал зохион байгууллав

2020/09/29

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд сургалт зохион байгууллаа

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд сургалт зохион байгууллаа

Онцлох мэдээ