ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал


2021/06/17

Зах зээлийн судалгааны аргачлал боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээ авах тухай

Зах зээлийн судалгааны аргачлал боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээ авах тухай

2021/06/17

Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.06.01-2021.06.15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ

Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.06.01-2021.06.15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ

2021/06/17

Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал

Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9-д заасан бүрэн эрхийн дагуу Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө(дугаарлалтын төлөвлөгөө)-г хэрэгжүүлэн ажилладаг.

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан

2021/06/11

Телевиз, сувгийн мониторинг

Телевиз, сувгийн мониторинг

2021/06/07

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-т “Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно” гэж заасны дагуу 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 00:00 цагаас өмнө /2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 23:59:59/ зогсоох үүрэгтэй.

Онцлох мэдээ