ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Өсвөр насны хүүхдүүдийн захидлын уралдааныг зохион байгуулна


2020/10/12

2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна

2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна

2020/10/09

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

2020/10/09

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүн гарлаа

ХХЗХ-ны даргын А/98 тоот тушаалаар батлагдсан шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ажлын байр, үйл ажиллагаанд хийх шалгалтын удирдамжын дагуу улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ 5, улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх 21, шуудангийн захиалгат болон нэмэлт үйлчилгээ эрхлэх 3 нийт 30 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 28 хуулийн этгээдийн ажлын байранд төлөвлөгөөт шалгалт явуулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

2020/10/09

“Радио, телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын төсөлд санал авч байна

Радио, телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам

2020/10/09

Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн уулзалт болов

Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн уулзалт болов

2020/10/07

ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудын дууны гаралтын түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01- 08 дугаар сарын дүн мэдээ

ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудын дууны гаралтын түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01- 08 дугаар сарын дүн мэдээ

2020/10/07

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн дууны гаралтын түвшинг жигд тогтмол хэмжээнд байлгахад анхаарах зүйлс, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний талаарх зөвлөмж

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн дууны гаралтын түвшинг жигд тогтмол хэмжээнд байлгахад анхаарах зүйлс, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний талаарх зөвлөмж

2020/10/06

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо