ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд


2021/05/31

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Монгол Улсын Их Сургууль хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Монгол Улсын Их Сургууль хооронд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын ирээдүйн хөгжил, эрх зүйн орчин, шинэ технологи, инновацийн судалгаа, шинжилгээ хийх, эрдэм шинжилгээний ажил, төсөл хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах зорилгоор хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

2021/05/27

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.1, 42.1.2-д заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн цахим хуудсуудын жагсаалт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.1, 42.1.2-д заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн цахим хуудсуудын жагсаалт

2021/05/25

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж

2021/05/24

Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим хуудасны бүртгэлийн маягт

Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим хуудасны бүртгэлийн хуудас

2021/05/22

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.3, 42.5-д заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн бусад цахим хуудсуудын жагсаалт.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.3, 42.5-д заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн бусад цахим хуудсуудын жагсаалт.

2021/05/21

СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛЭХ РАДИО, ТЕЛЕВИЗҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛЭХ РАДИО, ТЕЛЕВИЗҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

2021/05/20

Post4Health гэж юу вэ?

Post4Health гэж юу вэ?

Онцлох мэдээ