ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Оффисын урсгал засварын ажлын санал авч байна


2012/12/05

Хаалга нийлүүлэх, суурилуулах ажлын санал авч байна

Хаалга нийлүүлэх, суурилуулах ажлын санал авч байна

2012/12/04

Дотоод холбооны ЭАТС ыг шинэчлэх сайжруулах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

Дотоод холбооны ЭАТС ыг шинэчлэх сайжруулах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

2012/12/03

Радио долгион хяналтын төвийн явуулын станц байрладаг Land cruiser 77 маркийн автомашины нэмэлт тоноглол хийх ажил гүйцэтгэх санал авч байна

Радио долгион хяналтын төвийн явуулын станц байрладаг Land cruiser 77  маркийн автомашины нэмэлт тоноглол хийх ажил гүйцэтгэх санал авч байна

2012/11/14

Арилжааны телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц, эфирийн бодлого, нэвтрүүлгийн агуулгад үнэлэлт дүгнэлт өгөх судалгааны ажил гүйцэтгэх санал авч байна

2012/11/14

ХХЗХ-ны хурлын танхимыг тохижуулах, дээврээс ус алдсан хэсгийг сэргээн засварлах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

ХХЗХ-ны хурлын танхимыг тохижуулах, дээврээс ус алдсан хэсгийг сэргээн засварлах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

2012/11/06

“Радио давтамжийн спектер менежментийн программд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг эзэмшигчдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулах, өгөгдли

“Радио давтамжийн спектер менежментийн программд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг эзэмшигчдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулах, өгөгдлийн сан бүрдүүлэх, программыг хөгжүүлэн шинэчлэх, сургалт зохион байгуулах, захиалагч нв гэрээгээр тохирсон хөлс төлөхтэй ...

2012/11/02

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Онцлох мэдээ