ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Махны үнэ өсөж байхад манай үнэ буурсаар л байна


2014/01/28

Солонгос киног зохицуулах хуулийн ямар ч заалт алга

Солонгос киног зохицуулах хуулийн ямар ч заалт алга

2014/01/22

МТШХХ-ны салбар 2014 оныг эрх зүйн шинэчлэлийн жил болгон зарлалаа

МТШХХ-ны салбар 2014 оныг эрх зүйн шинэчлэлийн жил болгон зарлалаа

2014/01/22

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

2014/01/17

Улс хоорондын сүлжээ байгуулах болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хийсэн шалгалт

Улс хоорондын сүлжээ байгуулах болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хийсэн шалгалт

2014/01/14

Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн мониторингийн дүн 2013 оны 12-р сар

Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн мониторингийн дүн 2013 оны 12-р сар

2014/01/10

Телевизүүдийн зар сурталчилгааны хэтрэлтэнд АНЗ ноогдуулсан тухай мэдээлэл

Телевизүүдийн зар сурталчилгааны хэтрэлтэнд АНЗ ноогдуулсан тухай мэдээлэл

2014/01/08

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2013 онд баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулга

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2013 онд баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулга

2014/01/06

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны салбарт 2013 онд батлагдсан үндэсний стандартууд

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны салбарт 2013 онд батлагдсан үндэсний стандартууд

2014/01/06

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ НӨӨЦ БҮХИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ТУХАЙ

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ НӨӨЦ БҮХИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ТУХАЙ