ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актуудын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа


2021/07/30

Цахим худалдаа хийхэд анхаарах зөвлөгөө

Цахим худалдаа хийхэд анхаарах зөвлөгөө

2021/07/29

Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга

Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга

2021/07/28

САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Санал авах тухай

2021/07/09

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан

2021/07/09

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл

2021/07/08

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

2021/06/28

Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга

Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга

2021/06/25

Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж

Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж