2013/11/20

Инкубаторын сонгон шалгаруулалт 2013

Инкубаторын сонгон шалгаруулалт 2013

2013/11/19

Сэрэмжлүүлэг

Сэрэмжлүүлэг

2013/11/16

Мэргэшлийн зэрэг олгох сургалт эхэллээ

Мэргэшлийн зэрэг олгох сургалт эхэллээ

2013/11/15

Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний талаар санал хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай мэдээлэл

Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний талаар санал  хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай мэдээлэл

2013/11/14

Ази, номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагын Удирдлагын хорооны 37 дугаар чуулганд оролцлоо

ази, номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагын удирдлагын хорооны 37 дугаар чуулганд оролцлоо

2013/11/11

“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА-2013” Бүсийн семинар, сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА-2013” Бүсийн семинар, сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

2013/11/10

Чуулганыг зохион байгуулах ажлын хэсэг хэвлэлийн бага хурал хийлээ

Чуулганыг зохион байгуулах ажлын хэсэг хэвлэлийн бага хурал хийлээ