2014/04/01

Стандарт боловсруулах санал авч байна

Стандарт боловсруулах санал авч байна

2014/03/24

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж гаргаснаа танилцуулж хэлэлцүүлэг хийлээ

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж гаргаснаа танилцуулж хэлэлцүүлэг хийлээ

2014/03/21

Холбооны кабель шугамын угсралт, суурилуулалтын аж ахуйн нэгжүүдэд

Холбооны кабель шугамын угсралт, суурилуулалтын аж ахуйн нэгжүүдэд

2014/03/14

Стандарт боловсруулах санал авч байна

стандарт боловсруулах санал авч байна

2014/03/14

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах өдөрт зориулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах өдөрт зориулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна

2014/03/14

Цахим тоглоомын газрын бүртгэлийн гэрчилгээ шинээр авах

Цахим тоглоомын газруудыг бүртгэж байна

2014/03/12

Холбооны кабель шугамын угсралт, суурилуулалтын аж ахуйн нэгжүүдэд

Холбооны кабель шугамын угсралт, суурилуулалтын аж ахуйн нэгжүүдэд

2014/03/07

Орон нутгийн телевизийн удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт семинар Улаанбаатар хотноо болж өндөрлөлөө

Орон нутгийн телевизийн удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт семинар Улаанбаатар хотноо болж өндөрлөлөө