ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ


2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“BS EN 50566:2017 - TC Tracked Changes. Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body”, “BS EN 50360:2017 Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear”

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“MNS 4250:1995 Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт", “MNS 0515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага" , “MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

"Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

"Монгол бичгийн комьютерийн орчны тогтолцоо. Монгол бичгийн товчлуур дээрх үсэг, тэмдэгтийн байршил"

2021/04/19

СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

"Дууны дохионы зөвшөөрөгдөх дээд түвшин ба сонсогдолтын хэмжээг тохируулах, хянах"

2021/04/12

Цахим системд нэвтрэх, ашиглах заавар

Цахим системд нэвтрэх, ашиглах заавар

2021/04/09

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь

Телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь