ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.06.01-2021.06.15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ


2021/06/17

Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал

Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9-д заасан бүрэн эрхийн дагуу Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө(дугаарлалтын төлөвлөгөө)-г хэрэгжүүлэн ажилладаг.

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан

2021/06/12

Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан

2021/06/11

Телевиз, сувгийн мониторинг

Телевиз, сувгийн мониторинг

2021/06/07

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-т “Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно” гэж заасны дагуу 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 00:00 цагаас өмнө /2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 23:59:59/ зогсоох үүрэгтэй.

2021/06/07

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 23:59 цагаас өмнө зогсоох үүрэгтэй.

2021/05/31

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Монгол Улсын Их Сургууль хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Монгол Улсын Их Сургууль хооронд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын ирээдүйн хөгжил, эрх зүйн орчин, шинэ технологи, инновацийн судалгаа, шинжилгээ хийх, эрдэм шинжилгээний ажил, төсөл хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах зорилгоор хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.