ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

КАБЕЛИЙН СУВГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ДҮН


2013/02/18

Утасгүй суурин холбооны (WLL) үйлчилгээг зогсоохоор боллоо

Утасгүй суурин холбооны үйлчилгээ гэдэг нь суурин телефон хэрэглэгчийн утсан шугамыг утасгүй холболтоор орлуулсан телефон ярианы үйлчилгээ билээ. Энэхүү үйлчилгээ нь суурин сүлжээ хөгжөөгүй буурай улсуудад анх хөгжиж эхэлсэн түүхтэй бөгөөд орчин үед хөдөлгөөнт ...

2013/01/24

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Радио холбоо техник, технологийн судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2012/12/24

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Дараахь ажлын байранд МЭРГЭЖИЛТЭН шалгаруулж авна.

2012/12/07

Оффисын урсгал засварын ажлын санал авч байна

Оффисын урсгал засварын ажлын санал авч байна

2012/12/05

Хаалга нийлүүлэх, суурилуулах ажлын санал авч байна

Хаалга нийлүүлэх, суурилуулах ажлын санал авч байна

2012/12/04

Дотоод холбооны ЭАТС ыг шинэчлэх сайжруулах ажил гүйцэтгэх санал авч байна

Дотоод холбооны ЭАТС ыг шинэчлэх сайжруулах ажил гүйцэтгэх санал авч байна