ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Цахим худалдаа хийхэд анхаарах зөвлөгөө


2021/07/29

Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга

Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга

2021/07/28

САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Санал авах тухай

2021/07/09

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан

2021/07/08

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

2021/06/28

Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга

Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга

2021/06/25

Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж

Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж

2021/06/25

Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажилласан тайлан

Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажилласан тайлан

2021/06/22

РДӨНХТ-ийн 2021 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 06 сарын 17-ны өдөр хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн хэмжилт, хяналт, шалгалтын товч мэдээлэл

РДӨНХТ-ийн 2021 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 06 сарын 17-ны өдөр хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн хэмжилт, хяналт, шалгалтын товч мэдээлэл

Онцлох мэдээ