ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Хаягжуулалт


2020/08/18

Цахим орчны зохистой харилцаа

Цахим орчны зохистой харилцаа

2020/05/25

Хүүхэд хамгаалал

Хүүхэд хамгаалал

2020/05/22

Фэйсбүүк аюулгүй ёс зүйтэй хэрэглээ

Фейсбүүк дэх ёс зүйтэй хэрэглээ

2020/05/11

Зохистой харилцаа

Зохистой харилцаа

2020/05/11

Худал мэдээлэл, хор хөнөөл

Худал мэдээлэл, хор хөнөөл видео

2015/12/08

Цахим орчинд хүүхдүүд, тэдгээрийн эрхийг хэрхэн хамгаалах /Видео/

Цахим орчинд хүүхдүүд, тэдгээрийн эрхийг хэрхэн хамгаалах /Видео/

2014/05/20

"ICT Expo 2014" Дэвшилтэт технологи Ухаалаг хэрэглээ

"ICT Expo 2014" Дэвшилтэт технологи Ухаалаг хэрэглээ

2013/11/15

Сэтгүүлчийн ёс зүй

Сэтгүүлчийн ёс зүй

Онцлох мэдээ