ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий телевиз, сувгийн жагсаалт Орон нутаг


2020/05/26

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий телевиз, сувгийн жагсаалт Улаанбаатар хот

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий телевизүүдийн жагсаалт улаанбаатар хот

2020/05/18

Түгээмэл асуултууд цахим орчин

Түгээмэл асуултууд цахим орчин

2020/05/14

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмын талаарх зөвлөмж

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмын талаарх зөвлөмж

2020/04/28

Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгуудад, Радио телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгуудад, Радио телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

2020/04/20

Радио, телевиз, сувгийн эзэмшил

Радио, телевиз, сувгийн эзэмшил

2020/04/17

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Орон нутаг – Радио

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Орон нутаг – Радио

2020/04/17

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Улаанбаатар – Радио

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Улаанбаатар – Радио

2020/04/17

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Орон нутаг – Телевиз, суваг

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Орон нутаг – Телевиз, суваг

2020/04/17

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Улаанбаатар – Телевиз, суваг

Эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт Улаанбаатар – Телевиз, суваг

Онцлох мэдээ