ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл хүргүүлэх эрх бүхий Радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт /Орон нутаг /


2020/09/07

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл ирүүлэх эрх бүхий өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, кабелийн суваг (орон нутаг)

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл ирүүлэх эрх бүхий өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, кабелийн суваг (орон нутаг)

2020/09/07

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл хүргүүлэх эрх бүхий Радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт /Улаанбаатар/

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл хүргүүлэх эрх бүхий Радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

2020/09/07

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл ирүүлэх эрх бүхий телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт /Улаанбаатар хот/

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл ирүүлэх эрх бүхий телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

2020/09/07

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль 2020

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль 2020

2020/06/20

Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж

Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж

2020/06/06

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлсэн цахим хуудасны жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлсэн цахим хуудасны жагсаалт

2020/05/28

Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020

Монгол Улсын Их хурлын сонгууль 2020

2020/05/26

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радиогийн жагсаалт Орон нутаг

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радиогийн жагсаалт Орон нутаг

2020/05/26

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радиогийн жагсаалт Улаанбаатар хот

Монгол улсын их хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр бүртгүүлсэн, сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радиогийн жагсаалт Улаанбаатар хот

Онцлох мэдээ