ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

2019.03 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан


2019/04/17

2019.02 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан

Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан

2019/03/14

Мониторингийн 2019 оны 1,2 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2019 оны 1,2 дугаар сарын тайлан

2019/01/16

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

2018/11/07

Телевиз, сувгийн хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийн 2016 оны нэгдсэн дүн

Телевиз, сувгийн хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийн 2016 оны нэгдсэн дүн

2018/11/07
2018/11/07

Орон нутгийн үзэгчдийн телевиз үзэлтийн судалгаа

Орон нутгийн үзэгчдийн телевиз үзэлтийн судалгаа

Онцлох мэдээ