ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад хийсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан


2015/09/25

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 14-ний өдрөөс 9-р сарын 24-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 31 FM радио станцууд хамрагдсанаас 1 FM радио огт ажиллаагүй, 4 FM радио давтамжийн хазайлттай, 26 FM радио хэвийн ажиллаж байна.

2015/09/11

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 01-ний өдрөөс 9-р сарын 09-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 01-ний өдрөөс 9-р сарын 09-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2015/09/04

Монгол улсын үүрэн холбооны чанарын хэмжилт, шалгалтыг тогтмол хийдэг боллоо

ХХЗХ нь үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгч компаниудын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллахын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалж үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад гэрээний үүргийн дагуу шаардлага хүргүүлж ажилладаг болно

2015/08/06

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 7-р сарын 26-ны өдрөөс 8-р сарын 05-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2015/08/05

Орон нутгийн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийлээ

Орон нутгийн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийлээ

2015/07/10

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 09-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна

2015/06/26

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 30 FM радио станцууд хамрагдсанаас 3 FM радио огт ажиллаагүй, 5 FM радио давтамжийн хазайлттай, 22 FM радио хэвийн ажиллаж байна.

2015/05/15

Хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн хэмжилт шалгалтын тухай

Д.Санжсүрэнтэй Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы FM радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн хэмжилт шалгалтын тухай ярилцлаа

2015/05/14

Үүрэн холбооны 3G сүлжээний чанарт DECT 6.0 технологийн утасгүй телефон аппарат сөргөөр нөлөөлж байна

DECT 6.0 технологийн утасгүй телефон аппаратыг ашиглахгүй байхыг нийт иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөж байна.