ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль"


2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль"

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль"

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Монгол улсын их сургууль"

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Монгол улсын их сургууль"

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Хөдөө аж ахуйн их сургууль"

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Хөдөө аж ахуйн их сургууль"

2016/02/18

Радио давтамжийн харилцан нөлөөллийн хэмжилтийн тайлан (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар)

Радио давтамжийн харилцан нөлөөллийн хэмжилтийн тайлан (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар)

2016/02/02

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2016 оны 01-р сарын 14-28-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 32 FM радио станцууд хамрагдсанаас 3 FM радио давтамжийн хазайлттай, 1 FM радио давтамжийн шилжилттэй, 2 FM радио хэмжилтийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй, 26 FM радио хэвийн ажиллаж байна

2016/01/20

Телевиз, сувгуудын дууны түвшинг ОСДҮЭ-дийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж (Settop Box) дээр хэмжсэн дүн - 2016 оны 1 дүгээр сарын 2 дугаар долоо хоног

Телевиз, сувгуудын дууны түвшинг ОСДҮЭ-дийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж (Settop Box) дээр хэмжсэн дүн - 2016 оны 1 дүгээр сарын 2 дугаар долоо хоног

2016/01/13

Дорноговь аймгийн замын-үүд боомтод хэмжилт шалгалт хийсэн ажлын тайлан

ХХЗХ-ны Радио долгион хяналтын төвөөс Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд 30-3000 МГц давтамжийн зурваст хэмжилт шалгалт хийж тухайн суурин газрын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэвийн ажиллагааг шалгах, үүрэн холбоонд орж буй гадны нөлөөллийг илрүүлэн тогтоож зөрчлийг арилгах зорилгоор ажиллаа

2016/01/13

Архангай, Завхан, Увс, Хөвсгөл аймгуудын төв болон зам дагуу хийсэн үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны радио долгион хяналтын төвөөс үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн чанарын хэмжилтийг тогтмол хийх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотоос Архангай, Завхан, Увс, Хөвсгөл аймгуудын төвийн хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн чанарын хэмжилт шалгалтыг 2015 оны 11 сарын 30-наас 2015 оны 12 сарын 11-ний хооронд хийж гүйцэтгэлээ

2016/01/11

“Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага” ын хэрэгжилтийг хангах үүднээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн болон сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн хяналтын тайлан /10, 11 сар/

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн А/195 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевиз, сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн телевизээр гарч буй хөтөлбөр, нэвтрүүлгүүд “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-ыг хангаж байгаа эсэхэд 2015 оны 10, 11 дүгээр сард хяналт, шалгалт хийлээ. Хяналт, шалгалтыг тухайн бүсийг хариуцсан тус хорооны төлөөлөгч болон өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн хийсэн