ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумдад хэмжилт шалгалт хийсэн ажлын тайлан


2016/02/29

Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд хийсэн үүрэн холбооны хэмжилтийн тайлан

Мобиком корпораци ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу үүрэн холбооны 3G сүлжээнд үүссэн радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл гомдлын дагуу ажилласан

2016/02/29

Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт

"Мобиком" ХХК, "Юнител групп" ХХК, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 12-р хороолол, 5А байрны оршин суугчид

2016/02/29

Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт

Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт

2016/02/25

Ди Би Эс ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу кабелийн телевизийн үйлчилгээнд үүссэн нөлөөлөл гомдлын дагуу Дархан-Уул аймагт ажилласан тайлан

кабелийн телевизийн үйлчилгээнд үүссэн нөлөөлөл гомдлын дагуу Дархан-Уул аймагт ажилласан тайлан

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Монгол Улсын боловсролын их сургууль "

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Монгол Улсын боловсролын их сургууль "

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Их засаг их сургууль "

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Их засаг их сургууль "

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Олон Улсын Улаанбаатар их сургууль"

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Олон Улсын Улаанбаатар их сургууль"

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль"

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль"

2016/02/22

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Викомнетворкс ХХК"

Утасгүй WiFi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Викомнетворкс ХХК"