ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 3 дугаар улиралд хийсэн суурин хяналтын товч тайлан


2016/09/20

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-15-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-15-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2016/08/18

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 31 FM аж ахуйн нэгжид 2016 оны 08-р сарын 01-ний өдрөөс 08-р сарын 15-ны өдрүүдэд суурин хяналт хийснээс 9 ФМ радио давтамжийн хазайлттай /Deviation/, 22 ФМ радио хэвийн ажиллаж байна.

2016/06/27

Улаанбаатар хотод барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан

Улаанбаатар хотод барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаандаа болон өргөгч цамхаг, тэдгээрийн харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаанд ашигладаг радио тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд хэмжилт шалгалт хийж Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, “Харилцаа холбооны тухай хууль”, “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад оршино

2016/06/16

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2016/05/16

Ди Би Эс ХХК-аас 2016 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр ирүүлсэн гомдлын дагуу хийсэн хэмжилт харилцан нөлөөллийн шалтгалт

Ди Би Эс ХХК-аас 2016 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр ирүүлсэн гомдлын дагуу хийсэн хэмжилт харилцан нөлөөллийн шалтгалт

2016/04/26

Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Жи-Мобайл ХХК

Үүрэн холбооны Жи-Мобайл ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорхойлох хэмжилтийг хийж, дүгнэлт гаргах.

2016/04/26

Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Ялалт СӨХ

Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооны 6-р хорооллын Ялалт СӨХ-оос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорхойлох хэмжилтийг хийж, дүгнэлт гаргах.

2016/04/18

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 04 сарын 01-ний өдрөөс 04-р сарын 15-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 32 FM радио станцууд хамрагдсанаас 5 FM радио давтамжийн хазайлттай /Deviation/, 1 FM радио хэмжилтийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй, 26 FM радио хэвийн ажиллаж байна

2016/04/11

Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны сүлжээнүүдийн чанарын хэмжилтийн тайлан

Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны сүлжээнүүдийн чанарын хэмжилтийн тайлан

Онцлох мэдээ