ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Тоон өргөн нэвтрүүлгийн хамрах хүрээний хэмжилтийн тайлан


2017/01/16

Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны LTE сүлжээний чанарын хэмжилтийн тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт хяналтын газраас үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн чанарын хэмжилтийг тогтмол хийх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн чанарын хэмжилт шалгалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд оргил ачааллын цагаар хийж гүйцэтгэлээ

2017/01/16

Утасгүй өндөр хурдны интернэтийн 2.4 ГГЦ радио давтамжийн зурваст хийсэн хэмжилтийн дүн

Утасгүй өндөр хурдны интернэтийн 2400 МГц-2483.5 МГц радио давтамжийн зурваст аймгуудын төвөөр явуулын байдлаар хэмжилт шалгалт хийж радио давтамжийн ашиглалтын байдалд хяналт тавиж, хууль бус хэрэглээг илрүүлэх, арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгах зорилгоор Vistumbler.exe программ хангамж, GPS-ийн хамт ашиглав

2017/01/11

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 12 дугаар сарын 01-28-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 12 дугаар сарын 01-28-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2017/01/09

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 4 дугаар улиралд хийсэн суурин хяналтын товч тайлан

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 4 дугаар улиралд хийсэн суурин хяналтын товч тайлан

2016/12/16

Үүрэн холбооны үйлчилгээний чанарын хэмжилтийн тайлан

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Баянхонгор аймгийн Баянхонгор, Говь-Алтай аймгийн Алтай, Ховд аймгийн Ховд, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотуудад үүрэн холбооны оператор компаниудын үйлчилгээний чанарт хэмжилт хийж, шударга өрсөлдөөнийг бий болгоход оршино

2016/12/13

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-30-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна

2016/10/21

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 10 дугаар сарын 01-17-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы фм радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 32 фм аж ахуйн нэгжид 2016 оны 10 дугаар сарын 01-17-ны өдрүүдэд суурин хяналт хийснээс 9 F фм радио давтамжийн хазайлттай /Deviation/, 1 фм радио үйл ажиллагаа явуулаагүй, 22 фм радио хэвийн ажиллаж байна.

2016/10/20

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын Утасгүй интернэтийн ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилтийн дүн

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын Утасгүй интернэтийн ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилтийн дүн

2016/10/20

Дорнод Хэнтий Сүхбаатар үүрэн холбооны чанарын хэмжилт

Дорнод Хэнтий Сүхбаатар үүрэн холбооны чанарын хэмжилт

Онцлох мэдээ