ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны сүлжээнүүдийн чанарын хэмжилтийн тайлан


2016/04/06
2016/04/06

Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт "Скайтел" ХХК

Cтанцын байршил: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Кристал таун хотхон 802 дугаар байр

2016/03/25

Утасгүй Wifi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Чингис хаан олон улсын нисэх буудал"

Утасгүй Wifi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Чингис хаан олон улсын нисэх буудал"

2016/03/25

Утасгүй Wifi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Улаанбаатар синема ХХК"

Утасгүй Wifi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Улаанбаатар синема ХХК"

2016/03/25

Утасгүй Wifi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Рамада Улаанбаатар ситм центр зочид буудал"

Утасгүй Wifi сүлжээний хэмжилтийн тайлан хамрах хүрээ "Рамада Улаанбаатар ситм центр зочид буудал"

2016/03/23

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн радио төхөөрөмжид хийсэн шалгалт

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн радио төхөөрөмжид хийсэн шалгалт

2016/03/23

Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан

Хорооны даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалын дагуу Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэгч компаниудад Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, “Харилцаа холбооны тухай хууль”, “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандартыг мөрдүүлэх зорилгоор таксин үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудийн ашигладаг харилцааны хэт богино долгионы радио станц тэдгээрийн давтамжийн зурваст хэмжилт, шалгалт хийх, радио төхөөрөмжүүдийн гаралтын чадлыг хэмжин тодорхойлох, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд оршино.

2016/03/17

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ