ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэгч нарын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын мэдээлэл


2014/07/03

Тус хорооноос 2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн суурин болон явуулын хяналт шалгалтын ажлын мэдээлэл

Тус хорооноос 2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн суурин болон явуулын хяналт шалгалтын ажлын мэдээлэл

2014/02/24

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэгч нарын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын мэдээлэл

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэгч нарын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын мэдээлэл

2014/01/22

Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн стандарт технологийн мөрдөлтөд хийсэн хамтарсан шалгалтын тайлан

Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн стандарт технологийн мөрдөлтөд хийсэн хамтарсан шалгалтын тайлан

2014/01/17

Улс хоорондын сүлжээ байгуулах болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хийсэн шалгалт

Улс хоорондын сүлжээ байгуулах болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хийсэн шалгалт

2014/01/15

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа кабелийн сувгийн үйлчилгээнд 2012 оны 12 дугаар сард хийсэн шалгалтын дүн

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа кабелийн сувгийн үйлчилгээнд 2012 оны 12 дугаар сард хийсэн шалгалтын дүн

2014/01/14

Төв, Дундговь, Өмнөговь, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгуудад үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүн

Төв, Дундговь, Өмнөговь, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгуудад үйлчилгээ эрхэлж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүн

2014/01/10

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТВ өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд 4 газрын хамтарсан шалгалт

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд 4 газар хамтран хяналт шалгалт хийлээ.

2014/01/10

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны РДЗХА-наас 2013 онд хөдөө орон нутагт томилолтоор ажилласан хэмжилт, шалгалтын нэгдсэн дүн

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны РДЗХА-наас 2013 онд хөдөө орон нутагт томилолтоор ажилласан хэмжилт, шалгалтын нэгдсэн дүн

2014/01/06

Телевизийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийлээ.

Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Орхон, Булган аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч

Онцлох мэдээ