ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Дорноговь аймаг Сайншанд, Замын-Үүд хүртэлх үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан


2015/10/22

Хэнтий аймгийн үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

Хэнтий аймгийн үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

2015/10/20

Радио долгион хяналтын төвийн 2015 оны хяналт, шалгалт

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгионы хяналтын төв нь 2015 оны эхний гурван улирлын байдлаар Улаанбаатар хот болон Увс, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул, Хэнтий, Дорнод, Дорноговь аймгуудад хэмжилт, шалгалтын ажлыг гүйцэтгээд байна. Мөн энэ хугацаанд радио давтамж ашиглан харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудаас ирүүлсэн нийт 37 санал, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.

2015/09/28

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад хийсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан

Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад байрлах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхийг тодруулах, радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг эзэмшигчдээс ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэх, үүрэн холбооны бааз станцуудад хэмжилтийг хийх зорилгоор ажилласан.

2015/09/25

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 14-ний өдрөөс 9-р сарын 24-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 31 FM радио станцууд хамрагдсанаас 1 FM радио огт ажиллаагүй, 4 FM радио давтамжийн хазайлттай, 26 FM радио хэвийн ажиллаж байна.

2015/09/11

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 01-ний өдрөөс 9-р сарын 09-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 01-ний өдрөөс 9-р сарын 09-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2015/09/04

Монгол улсын үүрэн холбооны чанарын хэмжилт, шалгалтыг тогтмол хийдэг боллоо

ХХЗХ нь үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгч компаниудын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллахын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалж үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад гэрээний үүргийн дагуу шаардлага хүргүүлж ажилладаг болно

2015/08/06

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 7-р сарын 26-ны өдрөөс 8-р сарын 05-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

2015/08/05

Орон нутгийн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийлээ

Орон нутгийн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийлээ

2015/07/10

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 09-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна