ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

“Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-ын хэрэгжилтийг хангах үүднээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн болон сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн хяналтын тайлан /8 дугаар сар/


2015/10/22

Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны үйлчилгээний чанарын хэмжилтийн тайлан

Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны үйлчилгээний чанарын хэмжилтийн тайлан

2015/10/22

Булган, Эрдэнэт хотуудын үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

Булган, Эрдэнэт хотуудын үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

2015/10/22

Дорноговь аймаг Сайншанд, Замын-Үүд хүртэлх үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

Дорноговь аймаг Сайншанд, Замын-Үүд хүртэлх үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

2015/10/22

Хэнтий аймгийн үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

Хэнтий аймгийн үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн тайлан

2015/10/20

Радио долгион хяналтын төвийн 2015 оны хяналт, шалгалт

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгионы хяналтын төв нь 2015 оны эхний гурван улирлын байдлаар Улаанбаатар хот болон Увс, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул, Хэнтий, Дорнод, Дорноговь аймгуудад хэмжилт, шалгалтын ажлыг гүйцэтгээд байна. Мөн энэ хугацаанд радио давтамж ашиглан харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудаас ирүүлсэн нийт 37 санал, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.

2015/09/28

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад хийсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан

Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад байрлах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхийг тодруулах, радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг эзэмшигчдээс ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэх, үүрэн холбооны бааз станцуудад хэмжилтийг хийх зорилгоор ажилласан.

2015/09/25

Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 9-р сарын 14-ний өдрөөс 9-р сарын 24-ний өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 31 FM радио станцууд хамрагдсанаас 1 FM радио огт ажиллаагүй, 4 FM радио давтамжийн хазайлттай, 26 FM радио хэвийн ажиллаж байна.