Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос жил бүр англи хэлнээ бэлтгэн гаргаж ирсэн “Annual Report” буюу “Жилийн тайлан” номыг монгол, англи хэлнээ боловсруулан гаргалаа. Тус хорооноос 2013 онд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, түүний үр дүн болон санхүүгийн тайлан мэдээллийг энэхүү жилийн тайланд нэгтгэн, тоймлон бэлтгэсэн болно. Мөн 2013 оны жилийн статистик мэдээлэл болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн мэдээллийг тус тус багтаасан юм.

Бусад мэдээлэл

Хаягжуулалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл