Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо хуралдав


Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо нь 2014 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэв. Үүнд:

  1. ГТТО ХХК-ийн T2-603 загварын DVB-T2 тюнертэй тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж нь “Тоон телевиз, газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага” MNS 6401:2013 стандарт шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар олгохоор шийдвэр гаргалаа.
  2. Illumina компанийн MiSeq, MiSeqDx, MiSeqFGx загварын радио давтамжаар танигч (Genetic Sequencer)  төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагааны IEC 61010-1, цахилгаан соронзон зохицооны EN 61326, EN 61000-3-2,3-3, EN 61000-4-2-6, 4-8, 4-11, радио спектрийн EN 300 330-1, 2, цахилгаан соронзон орны хүний биед нөлөөлөх аюулгүй хэмжээний EN 50364 стандарт шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар олгохоор шийдвэр гаргалаа.
  3. Harman Becker Automotive Systems GmbH байгууллагын AUDI/MIB2 Main unit төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагааны EN 60950, цахилгаан соронзон зохицооны EN 301 489-1,3,17, EN 300 440-1,2 радио спектрийн EN 300 328 стандарт шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар олгохоор шийдвэр гаргалаа.
  4. Harman Becker Automotive Systems GmbH байгууллагын AUDI/PPIS LTE төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагааны EN 60950-1, цахилгаан соронзон зохицооны EN 301 489-1,7,24 радио спектрийн EN 301 511, EN 301 908-1,2 стандарт шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар олгохоор шийдвэр гаргалаа.
  5. Harman Becker Automotive Systems GmbH байгууллагын AUDI/UMTS IV төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагааны EN 60950-1, цахилгаан соронзон зохицооны EN 301 489-1,7,24 радио спектрийн EN 301 511, EN 301 908-1,2 стандарт шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаагаар олгохоор шийдвэр гаргалаа.

Бусад мэдээлэл

Хаягжуулалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл