Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Радио давтамж ашиглаж буй тусгай зөвшөөрөл болон эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл


Радио  давтамж ашиглаж буй тусгай зөвшөөрөл болон эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл:

Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл болон эрхийн бичиг эзэмшигч  доорх нэр бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гэрээний хугацаа дууссан тул 2014.10.01-ны дотор гэрээг сунгах хүсэлтээ ХХЗХ-нд ирүүлнэ үү.

Хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд  “Радио долгионы тухай” хуулийн 18 дугаар зүйл “Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг цуцлах”, 13.3 “Эрхийн бичгийг  шилжүүлэх, түүний хугацааг сунгах, хүчингүй болгох асуудлыг харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу Зохицуулах хороо шийдвэрлэнэ.” Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 8.1 “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 60 буюу түүнээс дээш хоногийн өмнө, эрхийн бичгийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдлийг эрхийн бичгийн хугацаа дуусахаас 21 буюу түүнээс дээш хоногийн өмнө Зохицуулах хороонд гаргана.”;  8.11 “Энэхүү журмын 8.1-д заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийн хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтээ гаргаагүй бол сунгахгүй байх нэг үндэслэл болж болох бөгөөд түүнээс үүдэн гарах аливаа хохирол, асуудлыг Зохицуулах хороо хариуцахгүй.”  гэсэн заалтуудыг зөрчих тул хүчингүй болгох үндэслэл болж байгааг үүгээр мэдэгдье.

Хугацаа дууссан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрөл

Эрхийн бичиг

Бусад мэдээлэл

"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 08-р сарын 15-наас 09-р сарын 15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
ХХЗХ, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газартай Улс хоорондын шуудан илгээмжээр, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллана
"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам"-уудын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж байна
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДЛЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл эзэмшигчдэд анхааруулж байна тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тухай