Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна


Тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй доорх үйлчилгээ эрхлэгчид нь өр төлбөрийн зөрчилтэй тул эзэмшиж буй байгууллага, иргэдэд тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөл бүрдсэн болохыг анхааруулж байна.

д/д Эзэмшигч Зөвшөөрлийн дугаар Үйл ажиллагаа
1 Аа Жи Би ХХК 033 /B/ TV 07 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
2 Аа Жи Би ХХК 044/TV 07 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
3 Аггрегатор ХХК 061/FM39 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
4 Аггрегатор ХХК 139 /В/ FM 35 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
5 Аймон интернэшнл ХХК Б /IPS/ 38 Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх (Улс хоорондын шуудангийн илгээлт)
6 Бат итгэл ХХК 113 /B/ TV 26 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
7 Бат итгэл ХХК 302/TV84 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
8 Баян Билэг Эрдэнэс ХХК 067 /Б/ CaTV 10 Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах (Кабелиар)
9 Баян Билэг Эрдэнэс ХХК 434/MMDS52 Телевиз, радиогийн олон сувгийг (Агаараар дамжуулах)
10 Булган хоргодоо шарга ХХК 389/TV121 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
11 Бэржин уньт ХХК 498 /Б/ NIIM 80  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
12 Г. Ганзориг 102 /В/ TV 23 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
13 Г. Ганзориг 374/TV115 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
14 Говийн долгион мэдээллийн төв ТББ 032 / FM11 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
15 Говийн долгион мэдээллийн төв ТББ 126 /B/ FM 29 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
16 Говийн долгион мэдээллийн төв ТББ 343/TV102 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
17 Говийн долгион мэдээллийн төв ТББ 558 /B/ TV 88 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
18 Долоон ган ХХК Б /IPS/ 28 Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх (Улс хоорондын шуудангийн илгээлт)
19 Дуу дүрст мэдээллийн хамтын ажиллагааны төв НҮТББ 337/TV97 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
20 Дуу дүрст мэдээллийн хамтын ажиллагааны төв НҮТББ 548 /B/ TV 83 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
21 Ж. Өлзийбаатар 311 /TV88 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
22 Ж. Ширчмаа 326 /В/ FM 71 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
23 Ж. Ширчмаа 495/FM163 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
24 Зул суваг ХХК 818 /В/ CH 76 Кабелийн суваг
25 Күүлком ХХК 719 /Б/ NIIM 178 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
26 ММИП ХХК 704 /Б/ NIIM 170  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
27 Монгол буухиа ложистик ХХК CSR-PS 05 Шуудангийн захиалгат болон нэмэлт үйлчилгээ
28 Монгол шуудан транс ХХК 182 /R/INQ 082 Нэмүү өртөгт бусад тусгайлсан чиглэлээр мэдээлэл лавлах
29 МОТЕСН ХХК 484/FM158 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
30 МОТЕСН ХХК 485/TV148 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
31 МОТЕСН ХХК 513 /В/ TV 77 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
32 МОТЕСН ХХК 534 /В/ FM 97 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
33 Мөнх Оюунгуа ХХК 826 /В/ CH 84 Кабелийн суваг
34 Мэйжикжэт ХХК 743 /В/ CH 01 Кабелийн суваг
35 Ноён Даваа ХХК 325 /В/ FM 70 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
36 Ноён Даваа ХХК 369 /R/ INQ 269 Нэмүү өртөгт TВ. ФМ-ийн дэргэдэх зар мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ
37 Ноён Даваа ХХК 497/FM164 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
38 Ньюс Аженси ХХК 446 /В/ FM 85 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
39 Ньюс Аженси ХХК 507 /FM 165 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
40 Өлгий нэт ХХК 628 /Б/ NIIM 143   Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
41 Өсөн дэлгэрэх арвижихуй ХХК 827 /В/ CH 85 Кабелийн суваг
42 Ренрөүд ХХК 021 /Б/ NIIM 197 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
43 Сайн цаг дэлгэрэх ХХК 480/TV147 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
44 Сансар Хөхий ХХК 267 /Б/ CaTV 46 Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах (Кабелиар)
45 Сансар Хөхий ХХК 444/MMDS55 Телевиз, радиогийн олон сувгийг (Агаараар дамжуулах)
46 Сатилайт повер ХХК 505 /Б/ NIIM 80  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
47 Сатурн Комплекс ХХК 168/TV54 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
48 Сатурн Комплекс ХХК 225 /B/ TV 40 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
49 Сатурн Комплекс ХХК 257/MMDS37 Телевиз, радиогийн олон сувгийг (Агаараар дамжуулах)
50 Сатурн Комплекс ХХК 368 /Б/ CaTV 64 Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах (Кабелиар)
51 Симарк ХХК 191 /В/ TV 34 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
52 Симарк ХХК 370 /R/ INQ 270 Нэмүү өртөгт Бүх төрлийн мэдээлэл лавлах үйлчилгээ
53 Скай пост ХХК Б /DPS/03 Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх (Дотоод)
54 Скайчаннел ХХК 247 /Б/ CaTV 43 Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах (Кабелиар)
55 Скайчаннел ХХК 453/MMDS60 Телевиз, радиогийн олон сувгийг (Агаараар дамжуулах)
56 Старвишн ХХК 231 /Б/ CaTV 41 Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах (Кабелиар)
57 Төгс цэцэн гүрэн медиа ХХК 832 /В/ CH 90 Кабелийн суваг
58 Төгс эрдэм сан ТББ  /Молор трейд/ 761 /В/ CH 19 Кабелийн суваг
59 Транс гайд Б /IlogPS/01 Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх (Логистик)
60 Тунамалком ХХК 418 /Б/ NIIM 61  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
61 Түшнээ ХХК 096/TV42 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
62 Түшнээ ХХК 016 /В/ TV 107 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
63 Тэнгэрлэг эх орон ХХК 353-R-INQ-253 Нэмүү өртөгт TВ. ФМ-ийн дэргэдэх зар мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ
64 ТЭТК ХХК 357 /Б/ NIIM 41  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
65 Уран Ухаан ХХК 078/ TV32 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
66 Уран Ухаан ХХК 557 /В/ TV 87 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
67 Үжин тайж ХХК 242 /R/INQ 142 Бүх төрлийн мэдээлэл лавлах үйлчилгээ
68 Х.Хүрэлсүх 076 /В/ FM 18 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
69 Х.Хүрэлсүх 428/FM146 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
70 Хараатын тээл ХХК 165 /Б/ NIIM 02  Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
71 Хос ган шугам ХХК 257 /Б/ FM 58 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
72 Хос ган шугам ХХК 462/FM152 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
73 Хос тулгуур ХХК 352 /В/ FM 121 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
74 Хос тулгуур ХХК 468/FM154 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
75 Хурдан шонхор ХХК 378 /R/INQ 278 TВ. ФМ-ийн дэргэдэх зар мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ
76 Цахим орчин ХХК 121 /Б/ IS 68 Интернэт
77 Цоглог ертөнц ХХК 447/MMDS57 Телевиз, радиогийн олон сувгийг (Агаараар дамжуулах)
78 Цэций медиа ХХК 024/FM08 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
79 Цэций медиа ХХК 063/TV02 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
80 Цэций медиа ХХК 106 /В/ TV 107 Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
81 Цэций медиа ХХК 107 /В/ FM 119 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
82 Эвергрийнлайф ХХК 764 /В/ CH 22 Кабелийн суваг
83 Эм Ви Эс ХХК 753 /В/ CH 11 Кабелийн суваг
84 Ээвэр рич ХХК 227 /В/ FM 52 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
85 Ээвэр рич ХХК 366 /R/INQ 266 Бүх төрлийн мэдээлэл лавлах үйлчилгээ
86 Ээвэр рич ХХК 482/FM156 Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
87 Ягаан сувд ХХК 782 /В/ CH 40 Кабелийн суваг

Бусад мэдээлэл

Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан
Зөвлөмж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
Өсвөр насны хүүхдүүдийн захидлын уралдааныг зохион байгуулна
2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна
Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо
Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүн гарлаа
“Радио, телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын төсөлд санал авч байна
Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн уулзалт болов
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудын дууны гаралтын түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01- 08 дугаар сарын дүн мэдээ
Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн дууны гаралтын түвшинг жигд тогтмол хэмжээнд байлгахад анхаарах зүйлс, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний талаарх зөвлөмж