Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсголд хийсэн 2014 оны 2 дугаар улирлын хэмжилтийн тайлан мэдээлэл


/2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ/

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны  Радио долгион хяналтын төвөөс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд радио давтамжийн  суурин хяналтын станц ашиглан 2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн хэмжилтийн үр дүнг танилцуулж байна.

Радио долгионы хяналтын төвийн Метромол төв болон Орбитод байрлах суурин хяналтын системүүдийг ашиглан хотын төв болон баруун бүсэд харьцуулсан хяналтыг хийж, үр дүнг боловсрууллаа.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2014 оны 05 дугаар сарын 05-наас 23-ны хооронд бүх хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоног төхөөрөмжийг хэмжилт, шалгалтанд хамруулж, хэмжилт шалгалтын төлөвлөгөөт хугацааны хуваарийн дагуу түр хугацаагаар нэвтрүүлэгчдийг унтраах буюу нөөцийн горимд шилжин ажиллуулж, хэмжилт шалгалт хийв.

Хяналтын үр дүнд:

  • Хэт богино долгионы ФМ-91.1 МГц болон ФМ-92.1 МГц-ийн радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь 5 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Эдгээр хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хотын төвд сонсгол сайн, шуугиангүй сонсогдож байгаа ч захын хэсэг буюу Орбит дах хяналтын төвд сонсгол мэдрэгдэхгүй их хэмжээний шуугиантай байна. Эндээс дүгнэхэд эдгээр хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тархалт хангалтгүй байна. Иймд тархалтын хэмжилт хийлгэх шаардлагатай.
  • Хэт богино долгионы ФМ-107 МГц-ийн радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хотын төвийн  хэсэгт шуугиан ихтэй. Зурвасын хэмжээ өргөн, давхцал ихтэй байгаа тул зурвасан шүүр тавих шаардлагатай.
  • 2014 оны 6 дугаар сараас хэт богино долгионы ФМ-95.7 МГц, ФМ-98.1 МГц болон ФМ-99.3 МГц-ийн радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсгол сайжирсан.

Тус хорооны Радио долгион хяналтын төвийн суурин хяналтад нийт 30 хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид хамрагдсанаас:

  • Хэвийн ажиллаж байгаа – 16 радио станц;
  • Бага хэмжээний шуугиантай – 4 радио станц /ФМ-107.5 МГц, ФМ-103.1 МГц, ФМ-100.1 МГц, ФМ-106.6 МГц/
  • Байнгын их хэмжээний шуугиантай – 5 радио станц /ФМ-99.3 МГц,ФМ-101.7 МГц, ФМ-102.1 МГц, ФМ-96,3 МГцболон ФМ-104 МГц/
  • Ажиллахгүй байгаа – 3 радио станц /ФМ-91.7 МГц, ФМ-92.1 МГц, болон ФМ-105 МГц/
  • Тархалт хангалтгүй-2/ФМ-91.1 МГц, болон ФМ-92.1 МГц/

Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсголд хийсэн радио давтамжийн суурин хяналтын 2014 оны 2 дугаар улирлын хэмжилтийн нэгдсэн тайланг үзнэ үү.

Бусад мэдээлэл

ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 08-р сарын 15-наас 09-р сарын 15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
ХХЗХ, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газартай Улс хоорондын шуудан илгээмжээр, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллана
"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам"-уудын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж байна
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДЛЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт