Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Мэдэгдэл "2013 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд"


Тусгай зөвшөөрөл  эзэмшигчид  нь Монгол Улсын  “Харилцаа Холбооны тухай“  хуулийн  25.2.7 дугаар заалт буюу “зохицуулах хорооноос шаардсан мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж өгөх” гэсэн заалт болон Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороотой байгуулсан тусгай зөвшөөрлийн гэрээний нөхцөл шаардлагын дагуу жил бүрийн  2  дугаар сарын 20 –ны өдрийн дотор өмнөх жилийн, харин 8 дугаар  сарын 1-ний өдрийн дотор тухайн оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ  тус  хороонд  ирүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг. Үүний дагуу тус хорооноос тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс заасан хугацаанаас өмнө холбогдох мэдээллээ ирүүлэхийг албан бичгээр удаа дараа мэдэгдсэн бөгөөд дараах нэр бүхий байгууллага, иргэд, үйлчилгээ эрхлэгчид шаардагдах мэдээллүүдийг ирүүлээгүй байгаа тул ийнхүү зарлан мэдэгдэж байна.

Мөн жагсаалтад буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг гэрээний үүргээ хангаж ажиллахыг шаардаж байна.

ЖАГСААЛТ

Бусад мэдээлэл

Хаягжуулалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл