Сүлжээний дугаарлалт


Сүлжээний дугаар эзэмшигчийн нэр Дугаарын багц            Зориулалт
1 Мобиком ХХК 85-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
94-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
95-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
99-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
2 Скайтел ХХК 90-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
91-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
96-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
3 Юнител ХХК 80-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
86-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
88-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
89-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
3 Жи-Мобайл ХХК 83-0x-xxxx
83-1x-xxxx
Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
93-0x-xxxx
93-1x-xxxx
93-2x-xxxx
93-3x-xxxx
93-4x-xxxx
Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
97-0x-xxxx
97-1x-xxxx
Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
98-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
4 Монголын Цахилгаан Холбоо ХК 3-ххххх Суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
45-xххх
46-xxxx
48-xxxx
Суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
70-0x-xxxx
70-1x-xxxx
70-2x-xxxx
70-3x-xxxx
70-4x-xxxx
70-5x-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
71-28-xxxx
5 ТЕГ-ын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газар 26-хххх Суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
92-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
6 Мобинет ХХК 75-00-xxxx
75-05-xxxx
75-07-xxxx
75-09-xxxx
75-10-xxxx
75-11-xxxx
75-15-xxxx
75-33-xxxx
75-35-xxxx
75-55-xxxx
75-57-xxxx
75-75-xxxx
75-77-xxxx
75-85-xxxx
75-95-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
7 Юнивишн ХХК 77-xx-xxxx Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
8 Скаймедиа корпораци ХХК 76-0x-xxxx
76-1х-хххх
76-6x-xxxx
76-7x-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
9 Жи-Мобайлнэт ХХК  78-0x-xxxx
78-1x-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
10 Оранжком ХХК  79-79-xxxx
79-96-xxxx
79-97-xxxx
79-98-xxxx
79-99-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
11 Онлайм нетворк ХХК  72-10-xxxx
72-11-xxxx
72-70-xxxx
72-72-xxxx
72-77-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар

Жич: Хэрэглэгчийн дугаартай холбоотой сүлжээний дугаарлалтын мэдээлэл болно 

Бусад мэдээлэл

Мониторингийн 2021 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2021 оны 4 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2021 оны 3 дугаар сарын тайлан
Телевиз, сувгийн мониторинг
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд
Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Монгол Улсын Их Сургууль хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.1, 42.1.2-д заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн цахим хуудсуудын жагсаалт
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж