Сүлжээний дугаарлалт


Сүлжээний дугаар эзэмшигчийн нэр Дугаарын багц            Зориулалт
1 Мобиком ХХК 85-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
94-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
95-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
99-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
2 Скайтел ХХК 90-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
91-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
96-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
3 Юнител ХХК 80-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
86-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
88-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
89-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
3 Жи-Мобайл ХХК 83-0x-xxxx
83-1x-xxxx
Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
93-0x-xxxx
93-1x-xxxx
93-2x-xxxx
93-3x-xxxx
93-4x-xxxx
Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
97-0x-xxxx
97-1x-xxxx
Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
98-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
4 Монголын Цахилгаан Холбоо ХК 3-ххххх Суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
45-xххх
46-xxxx
48-xxxx
Суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
70-0x-xxxx
70-1x-xxxx
70-2x-xxxx
70-3x-xxxx
70-4x-xxxx
70-5x-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
71-28-xxxx
5 ТЕГ-ын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газар 26-хххх Суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
92-xx-xxxx Үүрэн холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
6 Мобинет ХХК 75-00-xxxx
75-05-xxxx
75-07-xxxx
75-09-xxxx
75-10-xxxx
75-11-xxxx
75-15-xxxx
75-33-xxxx
75-35-xxxx
75-55-xxxx
75-57-xxxx
75-75-xxxx
75-77-xxxx
75-85-xxxx
75-95-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
7 Юнивишн ХХК 77-xx-xxxx Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
8 Скаймедиа корпораци ХХК 76-0x-xxxx
76-1х-хххх
76-6x-xxxx
76-7x-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
9 Жи-Мобайлнэт ХХК  78-0x-xxxx
78-1x-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
10 Оранжком ХХК  79-79-xxxx
79-96-xxxx
79-97-xxxx
79-98-xxxx
79-99-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар
11 Онлайм нетворк ХХК  72-10-xxxx
72-11-xxxx
72-70-xxxx
72-72-xxxx
72-77-xxxx
Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээний хэрэглэгчийн дугаар

Жич: Хэрэглэгчийн дугаартай холбоотой сүлжээний дугаарлалтын мэдээлэл болно 

Бусад мэдээлэл

Хаягжуулалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл