Шинэчлэгдсэн: 2021/09/28


Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн


Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

3.69% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

60.81% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

76.43% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

195:46:06

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:44:23 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

31 удаа

 

 

 

2

Жавзандамба хутагт төв НҮТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

100% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

29.94% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

30.01% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

42.2% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

52:56:46

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Монгол комикс ХХК. Цаг үе залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

1.31% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

53.46% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.82% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

51:07:11

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:25:40 хэтрэлттэй

 

Арилжааны зар сурталчилгааны нэвтрүүлэг (тухайн өдрийн 10%)

0.43-2.21% шаардлага хангасан

 

 

 

4

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.61% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.48% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

12.66% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:06:53

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Best ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.52% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.79% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

9:46:51

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

69% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

1.29% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

15.6% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

40.81% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

158:06:24

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

30.27% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

22.59% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

45.58% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:32:51

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:59 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

68% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

13.18% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

17.84% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.1% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:45:29 хэтрэлттэй

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК.  Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

14.57% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

47.9% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

65.83% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

219:57:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:01:03 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

20 удаа

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

20.55% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

25.13% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

73.71% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

233:42:54

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

11 удаа

 

 

 

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Бусад мэдээлэл

ХОББИ СУРГУУЛИЙН “ШОНХОРУУД” БАГ АВАРГААР ШАЛГАРЛАА
Олон улсын захидал бичлэгийн 2022 оны уралдаан зарлагдлаа
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.10.01-2021.10.29 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
“Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарыг хуваарилах, олгох ашиглах журам”-ын нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
2019 оны жилийн эцсийн тайлангийн ном
Б.Болдбаатар, Б.Балгансүрэн нарыг ХХЗХ-ны "ХҮНДЭТ ДЭВТЭР" -т бичиж алдаршууллаа
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт
“Дижитал үйлчилгээ болон апп эдийн засгийн өнөөгийн байдал, зохицуулалтын орчны талаарх”- цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Анхааруулга
“Хаягжуулалт, шуудангийн нэгдсэн кодын хэрэглээ” ​цахим сургалт зохион байгуулагдлаа