Шинэчлэгдсэн: 2021/09/13


Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал


Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал

 

Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9-д заасан бүрэн эрхийн дагуу Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө(дугаарлалтын төлөвлөгөө)-г хэрэгжүүлэн ажилладаг.

            Энэхүү дугаарлалтын төлөвлөгөөний 3.3.6, 3.3.7-д тусгагдсан 1800-xxxx, 1900-xxxx тусгай дугаарыг тус хорооноос иргэд, аж ахуйн нэгж тус бүрт хүсэлтийн дагуу гэрээ байгуулан олгодог. Нэмүү өртөгт тусгай дугаар буюу 1900-аар эхэлсэн тусгай дугаар руу холбогдох үнэ тарифын дээд хязгаарыг тус хорооны 2014 оны 38 дугаар тогтоолд 700 төгрөг байхаар зааж өгсөн. Тусгай дугаар руу залгахад хэрэглэгч өөрөө мэдэлгүй өндөр тарифаар ярьж, ярианы нэгж төлбөрөөр хохирох эрсдэлтэй бөгөөд үүнийг тусгай дугаар эзэмшигчтэй байгуулах гэрээний хавсралтын 2 дахь заалт болох “Хэрэглэгчид үйлчилгээний үнэ тарифыг заавал урьдчилан мэдэгдэнэ. Энэ хугацаанд хэрэглэгчээс зөвхөн тухайн сүлжээний хэрэглэгчийн тарифыг тооцож авдаг байхаар зохион байгуулж, үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулах гэрээнд тусгана.” гэсэн заалтаар зохицуулж, тус хорооноос уг шаардлагын биелэлтэнд тогтмол хяналт хийж ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд хяналт хийхэд 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар нэмүү өртөгт нийт 141 тусгай дугаараас доорх 2 тусгай дугаар хэрэглэгчдэд үнэ тарифын талаар мэдээлэхгүй, холбогдох гэрээний заалтыг зөрчиж байсан бөгөөд зөрчлөө арилгах талаар шаардлагыг албан бичгээр хүргүүлсэн.

 

Хэрэглэгчдэд үнэ тарифын талаар мэдээлэхгүй байгаа тусгай дугаар эзэмшигч

   2021.09.10-ны өдрийн байдлаар

Эзэмшигч

Тусгай дугаар

Зориулалт

1

Оул телеком ХХК

1900-1818

Мэдээлэл технологийн лавлах

2

Билэгт дөлгөөн ХХК

1900-1950

Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ

 

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын баярын хурал боллоо.
Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал
Тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл /2021.09.01-ний байдлаар/
ВЕБСАЙТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.08.02-2021.09.01 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбооны 27 дугаар Их хурал анх удаа цахимаар амжилттай болж өндөрлөлөө
ТООН КОНТЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ1
Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээ, бүртгэлийн журам (нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл)
ХХЗХ - Радиогийн үйлчилгээний зах зээлийн хүртээмж, үйлчилгээний нөхцөл байдал
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийн маягт