Шинэчлэгдсэн: 2021/06/17


Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал


        Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9-д заасан бүрэн эрхийн дагуу Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө(дугаарлалтын төлөвлөгөө)-г хэрэгжүүлэн ажилладаг.

         Энэхүү дугаарлалтын төлөвлөгөөний 3.3.6, 3.3.7-д тусгагдсан 1800-xxxx, 1900-xxxx тусгай дугаарыг тус хорооноос иргэд, аж ахуйн нэгж тус бүрт хүсэлтийн дагуу гэрээ байгуулан олгодог. Нэмүү өртөгт тусгай дугаар буюу 1900-аар эхэлсэн тусгай дугаар руу холбогдох үнэ тарифын дээд хязгаарыг тус хорооны 2014 оны 38 дугаар тогтоолд 700 төгрөг байхаар зааж өгсөн. Тусгай дугаар руу залгахад хэрэглэгч өөрөө мэдэлгүй өндөр тарифаар ярьж, ярианы нэгж төлбөрөөр хохирох эрсдэлтэй бөгөөд үүнийг тусгай дугаар эзэмшигчтэй байгуулах гэрээний хавсралтын 2 дахь заалт болох “Хэрэглэгчид үйлчилгээний үнэ тарифыг заавал урьдчилан мэдэгдэнэ. Энэ хугацаанд хэрэглэгчээс зөвхөн тухайн сүлжээний хэрэглэгчийн тарифыг тооцож авдаг байхаар зохион байгуулж, үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулах гэрээнд тусгана.” гэсэн заалтаар зохицуулж, тус хорооноос уг шаардлагын биелэлтэнд тогтмол хяналт хийж ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд хяналт хийхэд 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нэмүү өртөгт нийт 139 тусгай дугаараас доорх 2 тусгай дугаар хэрэглэгчдэд үнэ тарифын талаар мэдээлэхгүй, холбогдох гэрээний заалтыг зөрчиж байсан бөгөөд зөрчлөө арилгах талаар шаардлагыг албан бичгээр хүргүүлсэн.

 

Хэрэглэгчдэд үнэ тарифын талаар мэдээлэхгүй байгаа тусгай дугаар эзэмшигч

2021.06.15-ны өдрийн байдлаар

Эзэмшигч

Тусгай дугаар

Зориулалт

1

Тэрэлж чанар групп ХХК

1900-1700

Аялал жуулчлалын мэдээлэл, лавлагаа өгөх

2

иргэн М.Мөнхцэцэг

1900-1975

Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ

 

Бусад мэдээлэл

Цахим худалдаа хийхэд анхаарах зөвлөгөө
Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга
САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
1921 оны 07 сарын 19-ний энэ өдөр орчин цагийн Харилцаа холбооны салбарын анхны байгууллага “Шуудан бичиг, цахилгаан мэдээний ерөнхий хороо” байгуулагджээ
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт
Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга
Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж
Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажилласан тайлан
РДӨНХТ-ийн 2021 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 06 сарын 17-ны өдөр хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн хэмжилт, хяналт, шалгалтын товч мэдээлэл