Шинэчлэгдсэн: 2021/05/24


Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим орчны үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэлийн маягт


“Цахим үйлчилгээ эрхлэгч (мэдээ мэдээллийн вебсайт, олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас) нь сонгуулийн сурталчилгаа явуулах бол бүртгүүлэх бусад хуудасны бүртгэлийн хуудас”

Мэдээлэл: “Цахим үйлчилгээ эрхлэгч (мэдээ мэдээллийн вебсайт, олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас) нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хугацаанд сонгуулийн сурталчилгаа явуулах тохиолдолд “Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ын 3-р зүйлийн 3.7-д заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө буюу 2021 оны 5-р сарын 21-ний дотор Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд бүртгүүлнэ.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42.1.3-т заасан “бусад цахим хуудас”-ны бүртгэлийн маягт.

Бүрдүүлэх материал:

1. Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах цахим хуудас бүртгүүлэх хүсэлт /албан бичиг/.

2. Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Дээрх маягтыг үнэн зөв, бүрэн бөглөж хавсаргах.

Бүртгэлийн материалыг gantulga.d@crc.gov.mn цахим шуудангаар хүлээн авна. Мөн эх хувийг шуудангаар ирүүлнэ үү. 

Эсвэл election.crc.gov.mn цахим системээр бүртгүүлэх боломжтой.

Бусад мэдээлэл

Олон улсын захидал бичлэгийн 2022 оны уралдаан зарлагдлаа
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.10.01-2021.10.29 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
“Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарыг хуваарилах, олгох ашиглах журам”-ын нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
2019 оны жилийн эцсийн тайлангийн ном
Б.Болдбаатар, Б.Балгансүрэн нарыг ХХЗХ-ны "ХҮНДЭТ ДЭВТЭР" -т бичиж алдаршууллаа
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт
“Дижитал үйлчилгээ болон апп эдийн засгийн өнөөгийн байдал, зохицуулалтын орчны талаарх”- цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Анхааруулга
“Хаягжуулалт, шуудангийн нэгдсэн кодын хэрэглээ” ​цахим сургалт зохион байгуулагдлаа
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД